Om Thony

Om Thony

Thony är en entreprenör i ordets rätta bemärkelse.
Han har sedan barnsben startat projekt och sett lösningar där andra ser problem.
Den där innovativa ådran gör att det snabbt händer saker, och det har hänt att det ibland blivit i lite väl godtrogen anda. Samtidigt är välvilja något som är starkt integrerat i Thonys ryggmärg och också ett typ av val i människosyn. Att tro gott om människor.
Med detta i åtanke så är det extra besynnerligt att just Thony har fått en stalker som bestämt sig för att förgöra honom i företagsväg. Det visar på hur ruggigt allmängiltigt detta ämne är; näthat. För att kvalificera så ska du ha eller göra något som sticker i någons ögon och sen är det i princip klart.
I Thonys fall är det med största sannolikhet pengarna som är i omlopp som skapar klådan hos hans stalker.
Thony har sedan starten på sitt yrkesliv på 80-talet, hängt med i utvecklingen av både IT samt andra instanser av samhället, och genom den ständigt klarsynta uppdateringen av vad som är behov och efterfrågan så har denna skickligt analytiske man uppnått många toppar i sin karriär.

Idag driver Thony ett antal bolag som befinner sig i såväl olika utvecklingsstadier som skiftande fält. Bland annat ett spännande projekt med hyresrätter i ett bolag vid namn Systemhus!

Läs mer här nedan där du finner länkar till Thonys företag samt egna hemsida.

Näthat kan drabba alla, här finner du artiklar om just Näthat:

Om Näthatet mot Thony

Idag sker det grova skvallret och förtalet inte längre som dolda viskningar bakom lyckta dörrar och mellan verkliga personer. Idag sker det helt öppet på nätets skvallersajter, men under pseudonym och utan eget ansvar. Vissa av dessa moderna “skvallerkärringar” har på detta sätt byggt upp helt egna virtuella världar med uppdiktade personligheter och handlingar som inte har bäring i det faktiska livet. I dessa virtuella skvallervärldar lever de sina liv, bygger nya kontaktnät, identiteter och vänskaper genom vilka de får utlopp för sin frustration och sitt hat. I det här exemplet kommer ni att få lära känna ett typiskt nättroll som på nätets skvallersajt Flashback fått utlopp för sin livsångest och frustration under pseudonymen “Luffa”.

Det som skiljer Luffa från andra nättroll är att han som före detta sportjournalist på den lilla mellansvenska lokaltidningen VLT expanderat sitt hat till de mindre nogräknade lokaltidningar som hans gamla chefredaktör kontrollerade. Av någon okänd anledning attraherades denne chefredaktör och tillika ansvarige utgivare av det här nättrollets hat mot Thony Norelli, och publicerade hans artiklar helt utan källkoll. Detta fick till resultat att nättrollet fick stöd för sin fantasivärld av en etablerad tidning, och att han därefter skulle komma att referera till chefredaktörens ansvar för källkoll som bevis för att hans påståenden var sanna. Hatet och förföljelsen har dessutom haft en tredje ben att stå på genom att myndigheter, kommuner och intressenter aktivt kontaktats och varnats för att samarbeta med Thony Norelli.

Jag som skrivit denna ingress till boken heter Peter Rinaldo. Jag har arbetat i över trettio år som grävande journalist och dokumentärfilmare på både SVT och TV4, samt för ett antal internationella broadcasters. Mitt journalistiska huvudområde har varit orsaker och långsiktiga konsekvenser av krig och folkmord, men jag har även arbetat med undersökande journalistik här på hemmaplan.

De senaste åren har jag dock bytt inriktning och har istället för att skildra verkligheten nu satsat på att praktiskt förändra den. Därför utvecklar jag sedan några år förnyelsebar energi och hållbart skogsbruk i bland annat Afrika. Nu i somras blev mitt projekt godkänt av Burundis energiminister och det blev då dags att hitta en samarbetspartner för den långsiktiga finansieringen. Av några företagsledare inom svensk förnyelsebar energi blev jag då rekommenderad att arbeta med en Thony Norelli. Därför kontaktade jag honom. Vi träffades, jag fick en mycket bra magkänsla och vi påbörjade ett samarbete.

Men strax därefter fick jag ett telefonsamtal från någon som presenterade sig som journalist med tidningen VLT som uppdragsgivare. Han ville varna mig för att samarbeta med ”bedragaren” Thony Norelli, som i stort sett var maffian personifierad, som han uttryckte det.

Det här fick givetvis den grävande journalisten i mig att ånyo vakna till liv. Precis som nyfikenheten. Hur trovärdig var den här journalisten vars artiklar jag inte kunnat undgå att ta del av? Vad hade han och hans ansvariga utgivare på fötterna? Jag var bara tvungen att träffa honom, vilket jag också gjorde, i december 2018.

Ungefär samtidigt fick jag information om att arbetet med den här boken hade pågått sedan sommaren 2018. Cirkeln hade börjat slutas och nu knyter vi ihop säcken tillsammans.

/Peter Rinaldo, dokumentärfilmare, undersökande journalist och samhällsentreprenör